Zwiększenie transparentości w firmie – 4 skuteczne sposoby

Badania przeprowadzone przez OLX Praca ujawniły, że to, czego personel oczekuje od firm, kryje się pod takimi hasłami, jak: więcej normalności, więcej prawdy oraz więcej symetrii. Oznacza to, że transparentna komunikacja jest kluczowym elementem, jeśli chodzi o satysfakcję pracowników.

Hasło „więcej normalności” kryje za sobą potrzebę utrzymywania dobrych relacji w firmie, pracy w odpowiednich warunkach oraz godnych zasad współpracy. „Więcej prawdy” mówi z kolei o tym, że pracownicy liczą na rzetelne informacje już na etapie rekrutacji oraz dążą do nawiązywania partnerskich relacji opartych na uczciwości. Trzeci element, który brzmi nieco tajemniczo – „więcej symetrii”, dotyczy wzajemnego zrozumienia. Pracownicy cenią sobie wśród kadry kierowniczej umiejętność zawierania kompromisów. Nie chcą, aby relacje pomiędzy nimi a przełożonymi opierały się na próbie sił. Więcej informacji na temat wymienionych wymiarów można znaleźć w raporcie, przygotowanym przez OLX Praca.

Odpowiedzią na wszystkie trzy wymienione potrzeby może być rzetelne, transparentne działanie firmy. Pracownicy coraz rzadziej chcą współpracować z stereotypowo rozumianymi korporacjami, w których są odpowiedzialni jedynie za wycinek procesu. Dążą z kolei do informacji i uzyskania całościowego obrazu na temat sytuacji przedsiębiorstwa – zależy im na szczerym i prostym przekazie. Nie ma jednej drogi do osiągnięcia takiej relacji z pracownikami, jednak istnieją metody, które można zastosować, żeby usprawnić komunikację.

Ekonomia współpracy

Coraz popularniejsza jest ekonomia współpracy. Jest to termin, który odnosi się do szeroko rozumianego współdzielenia. Może to być współużytkowanie samochodów, które stało się ostatnio popularne w miastach, udostępnianie prywatnych mieszkań na wynajem (np. AirBnb) czy streaming (np. Netflix). Firmy starające się zaimplementować tę ideę u siebie, urzeczywistniają ją poprzez cele i wartości, jakimi się kierują jako organizacja. Przykładem wdrożenia tego rodzaju rozwiązania są firmy turkusowe, w których większość decyzji, również tych dotyczących kultury firmy, podejmowanych jest przez pracowników.

Rozmowy z interesariuszami

Kolejnym sposobem na urzeczywistnienie idei transparentności jest sposób wdrażania zmian. Przedsiębiorstwa coraz częściej, wprowadzając nowe rozwiązania, biorą pod uwagę szeroką grupę interesariuszy. Dzięki temu pracownicy czują się bardziej odpowiedzialni za współtworzone rozwiązania i chętniej angażują się w realizowanie inicjatyw. Pozytywnym przykładem jest firma Raben, która prowadziła sesję dialogów „Wspólna droga”. W ramach spotkań poznawano potrzeby i oczekiwania interesariuszy oraz informowano ich o celach i kierunkach rozwojowych firmy. W 12 miesięcy po odbyciu spotkań zrealizowano ponad 75% zgłoszonych kwestii z 2017 roku. 

Trudne spotkania

Coraz częściej stosowaną praktyką jest organizowanie systematycznych spotkań umożliwiających pracownikom zadawanie pytań (często anonimowych)  dotyczących funkcjonowania firmy. Najczęściej odpowiadają na nie menedżerowie i najwyższa kadra kierownicza. Na takich spotkaniach nie ma cenzury, a każde pytanie jest traktowane poważnie. Skuteczność tego rozwiązania zależy od tego, czy pojawiają się rzetelne odpowiedzi, a zgłaszane problemy są rozwiązywane. 

Upublicznianie danych

Na sile zyskują również ruchy zero waste. Jest to jeden z czynników, który wpływa na to, że firmy coraz chętniej działają w zakresie społecznej odpowiedzialności. Ciekawym przykładem jest Tesco Polska. Marka zaczęła publikować informacje na temat kwestii marnowania żywności. Poznanie zjawiska oraz identyfikacja przyczyn ma docelowo  zmniejszyć jego zasięg. Rzeczywiście, dzięki akcji informacyjnej, firma zaczęła podejmować działania, które zmniejszyły ilość marnowanej żywności. W 2017 roku przekazano do organizacji charytatywnych o 39% więcej nadwyżek niż rok wcześniej. 

O popularności idei transparentności świadczy duża aktywność użytkowników serwisu Glassdoor, na którym kandydaci mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat działania firm. Portal jest współtworzony przez pracowników poszczególnych przedsiębiorstw, którzy dzielą się opiniami na temat swoich pracodawców. Wdrażanie idei transparentności jest procesem i nie ma jednej definicji, zgodnie z którą można powiedzieć, że firma jest transparentna, jednak popularność social mediów i portali zawodowych niejako wymusza większą otwartość na opinie pracowników. Dzięki tym narzędziom uwagi i informacje na temat praktyk w firmach są coraz częściej ogólnodostępne.   

Autor SBW

Za inspirację do stworzenia artykułu posłużyły: Pracownik Przyszłości, Infuture Hatalska Foresight institute oraz raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018 przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Może ci się spodobać
„Rekrutacja na stanowiska administracyjne to banał” – czy na pewno?
Alternatywy do 8-godzinnego czasu pracy cz. 2

Zostaw komentarz

Twój komentarz*

Twoje imię*
Twoja strona www